Kära gäster
Under rådande omständigheter har vi valt att stänga på vardagar för att vidta säkerhetsåtgärder som att desinfektera ytor och skapa nya rutiner.

Våra öppettider är Fredag från 16:00 – 23:00

Lördag 12:00 – 23:00

Söndag 12:00 – 19:00 

 

Kontaka oss